ไอซ์ : หายนะประเทศไทยต้องเอาชนะ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอซ์"
คู่มือเลิกบุหรี่ (Quit Manual)
เมธาโดน
การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening test (ASSIST)
กระท่อม...อีกหนึ่ง Version (โดย Ms Manan Wai)
คู่มือประกอบการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาice(ไอซ์) โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด
ยาไอซ์ (Ice)
BATH SALT ยาเสพติดใหม่ระบาดหนักในสหรัฐฯ
รวมคำพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด
รวมกฎหมายยาเสพติดพร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประสานงานและการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติด
เผยแพร่สาระสาคัญกฎหมายยาเสพติด สาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และไต้หวัน
ความรู้สำหรับแพทย์ผู้รับอนุญาตครอบครองวัตถุเสพติดรายใหม่
บารากู่ ช่วยรักษาหรือเพิ่มโรค!!
อันตราย บารากู่ รู้หรือเปล่า
การเลิกบุหรี่
คำเตือนบนซองบุหรี่ เพื่อคนสูบหรือไม่สูบ
วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2554
การบำบัดยาเสพติดด้วยสารทดแทน
สารคดีฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ
ปั๋น ดอกผลแห่งแรงงาน ความหมายของการให้ ชุดที่ 3
ปั๋น ดอกผลแห่งแรงงาน ความหมายของการให้ ชุดที่ 2
ปั๋น ดอกผลแห่งแรงงาน ความหมายของการให้ ชุดที่ 1
VDO CLIP : คนรุ่นใหม่เข้าใจยาเสพติด
VDO CLIP : เรื่องน่ารู้ 2 เรื่อง ศิลปินร่วมพลังต้านยาเสพติด
VDO CLIP : เรื่องน่ารู้ 2 เรื่อง สถานประกอบการร่วมพลัง เพื่อคนไทยหัวใจสีขาว
VDO CLIP : เรื่องน่ารู้ 2 เรื่อง ยาเสพติดในสถานบันเทิง
คู่มือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสารภาพของคนบาป
โครงการญาลันนันบารู ทางสายใหม่ห่างไกลยาเสพติด
VDO CLIP : การสืบสวนคดียาเสพติด
VDO CLIP สกู๊ป : เปิดเครือข่ายค้ายาเสพติดในเรือนจำ
VDO CLIP เรื่อง : ขุมนรกที่ 5 โทษของยาเสพติด
รายชื่อสถานบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย
โศกนาฏกรรมชีวิต เมาแล้วขับ
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
การตรวจวัดแอลกอฮอล์
เห็ดขี้ควาย
คีตามีน Ketamine [ยาเค]
ยาเลิฟ
บารากู่ คืออะไร?
ความรู้เรื่องสารเสพติด แบ่งประเภท ตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
กลไกการออกฤทธ์ของยาอีในระบบประสาท
ความรู้เรื่องโคเคน
ทำไมคนถึง ติดยาเสพติด
บ้านห้วยน้ำมา แบบอย่างหนทาง สู้ยาเสพติดด้วยมิตรภาพชุมชน
พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การติดยาเสพติด ที่พบบ่อย
การดูแลผู้ป่วยฝิ่นในระยะถอนพิษยา
พยาบาลกับการทำกลุ่มบำบัดผู้ป่วยสุรา
ยาบ้า ยาอี โคเคน ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน มีฤทธิ์กดประสาท
LSD DMT และเห็ดขี้ควาย ทำให้เกิดประสาทหลอน
สารคดีองค์ความรู้เรื่อง ลมหายใจ สารระเหย
สารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ ผลกระทบของยาเสพติดต่อชีวิต
ความรู้เกี่ยวกับ ชุดทดสอบยาเสพติดเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดในร่างกาย
น้ำเกี๋ยน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
หลักการให้บริการรักษา ผู้ติดยาเสพติด ข้อยุติจากผลการวิจัย
 
แสดงหน้าละ 60 รายการ : แสดงหน้าที่ 1/2
1 [ 2 ] หน้าถัดไป >>