หน้าแรก | น้ำเสียคืออะไร | น้ำเสียมาจากไหน | การตรวจสอบน้ำเสีย | การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | การจัดการน้ำทิ้ง | แผนผังเวปไซต์
 
         
 
 

คลิกที่คำถาม เมื่อต้องการคำตอบ

1.น้ำเสียคืออะไร
2.ทำไมต้องต้องมีการบำบัดน้ำเสีย

3.น้ำเสียมาจากที่ไหนบ้าง

4. เรามีวิธีการตรวจสอบน้ำเสียอย่างไร
5. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในชุมชนหรือในพื้นที่ของเรามีน้ำเสียปริมาณเท่าไหร่

6. เราต้องเตรียมการอย่างไร ในการที่จะรับมือกับปัญหาน้ำเสียในอนาคต
7. เรามีวิธีการคาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคตได้อย่างไร
8. เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีปริมาณความสกปรกในน้ำเสียเท่าไหร่

9. ระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นอย่างไร
10. ระบบบำบัดน้ำเสียมีกี่แบบ แต่ละแบบเป็นอย่างไร

11. น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

12. เราจะเลือกพื้นที่ก่อสร้างสถานที่บำบัดน้ำเสียอย่างไร

13. เราจะจัดรูปแบบองค์กรบริหารโครงการบำบัดน้ำเสียอย่างไร
14. เราจะจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนอย่างไร

 
  วิธีการใช้งาน คลิกลูกศรด้านขวา เพื่อไปยังหน้าถัดไป หรือคลิกลูกศรด้านซ้ายเพื่อย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาแล้ว หรือหากต้องการดูสารบาญให้คลิกเลือกที่แผนผังเวปไซต์  
 

ออกแบบและจัดทำโดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร
กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ครั้งแรกวันที่ 13 ก.พ. 2551
Last Update 13 ก.พ. 2551
มีผู้เข้าชมจำนวน