คุณกรวรรณ สังขกร รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอธิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการฯ GMS-ASEAN Community

คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ร่วมร่วมอธิปรายให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเสนอบทความในหัวข้อ “Identity, Community Movement and Tourism”

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN Community and Beyond วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1398654013-0

1398654013-1

1398654013-2

1398654013-3

1398654013-4

1398654013-5

WordPress Themes