นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุม ASEAN Connectivity: Tourism and Logistic

ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม นำโดย คุณกรวรรณ สังขกร คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ และคุณสุดารัตน์ อุฑทรารัตน์ ร่วมประชุม A Programme for development Research and Academic Network on “ASEAN Connectivity: Tourism and Logistic”

At Angkor Miracle Resort & Spa Hotel, Siem Reap, Cambodia. Organized and Supported by Chiang Mai University Co-organized by Royal University of Phnom Penh

ใน งานนี้ได้รับเกียรติจาก H.E. Mey Marady Deputy General Director in charge of Tourism, Apsara Authorty กล่าวเปิด และร่วมเป็นวิทยากร

1401704641-8

1401704449

1401704532-0

1401704532-1

1401704532-2

1401704532-3

1401704532-4

1401704532-5

1401704532-6

1401704532-7

1401704532-8

1401704532-9

1401704532-10

1401704532-11

1401704641-0

1401704641-1

1401704641-2

1401704641-3

1401704641-4

1401704641-5

1401704641-6

1401704641-7

WordPress Themes