คุณกรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์”

คุณ กรวรรณ สังขกร (นักวิจัยชำนาญพิเศษ) รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ “ที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ และการจัดการ” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ จัดโดย ศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 

1402485288-10

1402485217

1402485288-0

1402485288-1

1402485288-2

1402485288-3

1402485288-4

1402485288-5

1402485288-6

1402485288-7

1402485288-8

1402485288-9

 

WordPress Themes