คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ย่านชุมชนเก่าโดยท้องถิ่นและชุมชน” โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

1403494288

1403494452-0

1403494584-0

WordPress Themes