ประชุม “เวทีแกนนำสัญจร เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือตอนบน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมประชุม “เวทีแกนนำสัญจร เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือตอนบน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีตัวแทนภาคประชาชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานด้านยาเสพติด เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันยาเสพติด

WordPress Themes