สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางอากาศ
กรมการขนส่งทางบก การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
กรมทางหลวง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวงชนบท สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
ศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล สถาบันการบินพลเรือน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 (ตรัง) โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา) ศูนย์การบินทหารบก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) กองร้อยบินกองพลทหารม้าที่ 1
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 (ขอนแก่น) กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ
บริษัท ขนส่ง จำกัด สถาบันการอบรมแก่ผู้ที่มีความสนใจ เข้าสู่ธุรกิจการบิน
สมาคมเจ้าของเรือไทย กองพันบิน
  สมาคมเจ้าของและตัวแทนเดินเรือกรุงเทพ กองบินปีกหมุนที่ 1
  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 6
  สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 9
  สมาคมไทย กองทัพอากาศไทย
  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนายเรืออากาศ
   
   
ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.001 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com