องค์ความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 11:37:00 เปิดอ่าน 5317 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

Yurikamome ระบบขนส่งมวลชนไร้คนขับ

Yurikamome ระบบขนส่งมวลชนไร้คนขับ


"ยูริคาโมเมะ" เป็นระบบขนส่งมวลชนไร้คนขับ ที่ได้รับความนิยมสูงในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เฉลี่ยผู้โดยสารมากกว่า 1 แสนคนต่อวัน

Clip จาก VoiceTV http://www.voicetv.co.th/content/7957/One-Picture-Yurikamome

URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=knowledge&id=14
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com