องค์ความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
เมื่อ จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:48:16 เปิดอ่าน 5701 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

คู่มือการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างปลอดภัย

คู่มือการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างปลอดภัย
คู่มือการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างปลอดภัย

คลิกดูที่ ไฟล์ประกอบ เพื่อแสดงภาพ

โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

http://www.bts.co.th/
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=knowledge&id=16
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com