ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:22:25 เปิดอ่าน 3335 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กรมขนส่งแจงเก็บภาษีปีเสือทะลุ 15,000 ล้าน

กรมขนส่งแจงเก็บภาษีปีเสือทะลุ 15,000 ล้าน
โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 24 มกราคม 2553 16:23 น.

     ชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลายช่องทาง โดยสามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ถึงปีละกว่า 15,000 ล้านบาท แต่ยังมีเจ้าของรถบางส่วนที่ไม่ได้มาติดต่อชำระภาษีรถ เนื่องจากรถสูญหาย หรือชำรุดจนใช้งานไม่ได้ จึงเข้าใจว่ารถที่ไม่ได้ใช้งานดังกล่าวไม่ต้องชำระภาษีแล้ว ซึ่งความเป็นจริงกรณีดังกล่าว เจ้าของรถจะต้องมาติดต่อขอแจ้งไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ หากไม่มาติดต่อดำเนินการจะต้องชำระภาษีรถต่อไป

     ในปี 2552 กรมการขนส่งทางบก จัดเก็บภาษีรถประจำปีจากรถทั่วประเทศเป็นเงินทั้งสิ้น 15,422,095,390 บาท เป็นการจัดเก็บภายในสำนักงาน จำนวน 9,146,468,666 บาท ผ่านบริการ“เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีรถผ่านช่องทางด่วน 1,695,025,951 บาท บริการ “ช็อปให้พอแล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) ชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 649,064,766 บาททางไปรษณีย์ 76,350,754 บาท และช่องทางอื่นๆอีกเกือบ 4,000 ล้านบาท

     โดยมีรถมาติดต่อชำระภาษีประมาณ18 ล้านคัน จากรถที่จดทะเบียนอยู่กว่า 25 ล้านคัน จึงยังมีเจ้าของรถอีกกว่า 7 ล้านคันที่ไม่ได้มาติดต่อชำระภาษีรถซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณี อาทิ รถชำรุดหรือสูญหาย แล้วเจ้าของรถไม่ได้มาติดต่อขอแจ้งหยุดใช้รถ จึงต้องชำระภาษีรถต่อไป หรือการที่เจ้าของรถขายรถให้ผู้อื่น โดยเซ็นเอกสารให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอน กรรมสิทธิ์เอง หรือ ที่เรียกว่า “การโอนลอย” หากผู้ซื้อไม่ไปรับโอนกรรมสิทธิ์และปล่อยให้รถค้างชำระภาษี เจ้าของรถคนเดิมจะต้องชำระภาษีรถที่ค้าง เนื่องจากยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถอยู่ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขาย ควรไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ เรียบร้อยทันทีที่มีการซื้อขาย ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์รถใช้เวลาดำเนินการเพียงไม่เกิน 1 วันเท่านั้น

     ขณะเดียวกันรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ และรถจักรยานยนต์ สามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี เจ้าของรถจึงควรตรวจสอบวันสิ้นอายุภาษีและต่ออายุให้เรียบร้อย หากรถสูญหาย หรือชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ จะต้องมาติดต่อขอแจ้งหยุดใช้รถต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ทันที หากปล่อยให้รถค้างชำระภาษีถึง 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับ ซึ่งนอกจากจะต้องชำระภาษีรถที่ค้างแล้ว ยังอาจเกิดปัญหาทางทะเบียนตามมาในภายหลังได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8712 หรือ Call Center 1584

http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9530000010316
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=1
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com