ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:23:38 เปิดอ่าน 3329 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

การบินไทยเพิ่มบริการเที่ยวบินร่วมนกแอร์

การบินไทยเพิ่มบริการเที่ยวบินร่วมนกแอร์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ปรับเพิ่มบริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินนกแอร์ (Codeshare) ใน 3 เส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – พิษณุโลก กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

    นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. เปิดเผยว่า จากการที่ บกท. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยมีแผนความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ตามกลยุทธ์ Two-Brand Strategy ที่จะให้นกแอร์เข้ามาทำการบินทดแทนใน 3 เส้นทางบินภายในประเทศนั้น และจากที่ บทก. ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นของทั้ง 3 จังหวัด ที่ยังคงมีความเชื่อมั่นใน บกท. ตลอดมา ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของทางจังหวัดและผู้ใช้บริการ บกท. จึงได้ทำการปรับการให้บริการ เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น โดยได้นำรูปแบบการให้บริการเที่ยวบินร่วมหรือโค้ดแชร์ (Codeshare) ระหว่าง บกท. กับสายการบินนกแอร์มาให้บริการ นอกจากนี้หากผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารของ บกท. ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) ได้เช่นเดิม โดย บกท. ได้กำหนดตารางเที่ยวบินร่วมของ บกท. และนกแอร์ใน 3 เส้นทาง ดังนี้

คลิกที่ Link เพื่อแสดงรายละเอียดไฟล์ประกอบ

http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/news_files/news10_thai-nok-air.doc
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=10
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com