ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:23:45 เปิดอ่าน 3336 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กรมการขนส่งทางบก แจ้งใช้รถป้ายแดงผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก แจ้งใช้รถป้ายแดงผิดกฎหมาย
นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนหลายราย นำรถป้ายแดงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องมาใช้ ด้วยค่านิยมที่ว่ารถป้ายแดงเป็นรถใหม่ และดูมีราคากว่ารถที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมาย ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนและไม่เสียภาษีประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหายหรือมีการนำไปก่ออาชญากรรม ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนนำรถป้ายแดงไปใช้งานบนท้องถนน โดยจะผ่อนผันให้เฉพาะรถที่อยู่ระหว่าง การเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ซื้อรถหรือใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร เท่านั้น

  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายกำหนดให้รถ ที่จะใช้งานบนท้องถนนจะต้องจดทะเบียน และเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง สำหรับป้ายแดงนั้นเป็นเครื่องหมายพิเศษที่ ขบ. ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถ เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำไปซ่อมแซม โดยกำหนดให้วิ่งได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลากลางวันเท่านั้น ประชาชนทั่วไป ไม่สามารถนำรถป้ายแดงมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน โดยเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนไปติดรถทันที ในวันที่จดทะเบียนเพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่รอจดทะเบียนรถเป็นหมายเลขทะเบียนสวยที่ ขบ. นำออกประมูล สามารถจดทะเบียนรถ เป็นหมายเลขทะเบียนที่ออกให้ตามลำดับในปัจจุบันไปก่อน เมื่อประมูลหมายเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้ว จึงมาขอแจ้งเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียนสวยในภายหลัง โดยเสียค่าดำเนินการเพียง 1,775 บาท เท่านั้น

  สำหรับเจ้าของรถหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหาย ขอให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ ไม่ควรสั่งทำหรือซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถ จากร้านรับทำแผ่นป้ายมาติดที่รถเพราะอาจมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก และห้ามนำวัสดุอื่นใดไปบดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ จนมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ชัดเจน ห้ามตัดแผ่นป้ายหรือตกแต่งลวดลายบนแผ่นป้ายทะเบียน ผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8712 หรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

กระทรวงคมนาคม
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=12
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com