ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:23:55 เปิดอ่าน 3337 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กระทรวงคมนาคม เปิดให้บริการดาวน์โหลดภาพแผนที่โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ

กระทรวงคมนาคม เปิดให้บริการดาวน์โหลดภาพแผนที่โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ
กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้พัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม หรือ Transport FGDS ได้เปิดให้บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ โดยแผนที่แสดงเส้นทางคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และสถานที่สำคัญต่างๆ

รายละเอียด โดยสามารถเลือกดูแผนที่ทั้งหมด หรือเลือกรายจังหวัด

http://motfgds.mot.go.th/joomla1512/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A2009-11-11-10-34-19&catid=38&Itemid=55

เชียงใหม่

เชียงราย

ลำพูน

ลำปาง

แพร่

น่าน

พะเยา

แม่ฮ่องสอน
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=14
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com