ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:24:04 เปิดอ่าน 3332 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรม
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2553 ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะและหนองหอย) สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง สาขาอำเภอจอมทอง สาขาอำเภอแม่แตง ตลอดทั้งศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถฟรี เช่น ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ตรวจเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ตรวจเติมระดับน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเบรก และน้ำมันครัตช์ ตรวจเติมระดับน้ำในถังน้ำสำรองหม้อน้ำ และอื่นๆ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 12 เมษายน 2553

นอกจากนี้ยังร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ขึ้น โดยจะมีการตั้งจุดบริการในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2553 เว้นวันหยุดราชการ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2553 ณ บริเวณด้านหน้าหรือด้านในของสถานศึกษา โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ ปรับแต่งเบื้องต้น ตรวจเติมน้ำกลั่น ตรวจเติมน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเบรก ตรวจเติมน้ำมันคลัตช์และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ยกเว้นไฟหน้ารถยนต์ บริการเปลี่ยนอุปกรณ์บางรายการ รวมทั้งติดแผ่นสะท้อนแสงสีแดงให้แก่รถจักรยานยนต์ที่เข้าใช้บริการ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศ กาลสงรานต์ 2553 นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.0-5327-0411


ที่มา : http://www.chiangmaidlt.go.th/news_detail.php?news_type=2&news_id=101
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=16
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com