ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:18:09 เปิดอ่าน 3336 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กรมการขนส่งทางบก สนองนโยบาย "2553 ปีแห่งความปลอดภัย"

กรมการขนส่งทางบก สนองนโยบาย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มักจะมีข่าวที่เป็นไฮไลต์อยู่ไม่กี่ข่าว หนึ่งในนั้นก็คือข่าวอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงคมนาคม จึงได้กำหนดให้ ปี 2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายให้ “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” ด้วยการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมอย่างเข้มงวด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงจากเดิมให้ได้ปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ลดลงจากปัจจุบันครึ่งหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจากสถิติพบว่า อุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ถึงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มีแผนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ มุ่งเน้นที่ทักษะและความพร้อมของตัวผู้ขับรถ โดยจัดตั้ง “ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์” เพื่อสอนทักษะการขับรถระดับสากลแก่ผู้ขับรถมือใหม่ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยก่อนออกสู่ท้องถนน จัดโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” ช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เข้ารับการฝึกทักษะการขับรถโดยสาร และรถบรรทุกอย่าง ปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถผลิตพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารระดับมืออาชีพ ออกสู่ท้องถนน จำนวนหลายพันคน

ในส่วนของมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนกว่า 20 ราย จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เชิญชวนประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นฟรี ณ กรมการขนส่งทางบก และจุดที่มีป้าย “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค. 2552 นอกจากนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ยังได้สนับสนุนงบประมาณแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดนักศึกษาออกตั้งจุดตรวจเช็กและซ่อมแซมรถเบื้องต้นฟรี บนถนนสายหลักและสายรอง จนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2553 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์จัดทำ “เครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนน” เผยแพร่สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทาง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีเครือข่าย ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2552-4 ม.ค. 2553 เช่น สภาพการจราจร สถานการณ์อุบัติเหตุ เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อควรรู้และเทคนิคในการขับรถทางไกลอย่างปลอดภัย เป็นต้น

สำหรับการเดินทางด้วยรถโดย สารสาธารณะ ได้เตรียมความพร้อมของตัวรถโดยสารและพนักงานขับรถ โดยส่งผู้ตรวจการออกตรวจสอบรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งฯ และบนถนนสายหลักที่มุ่งออกสู่ภูมิภาค ผลการตรวจสอบรถโดยสารและพนักงานขับรถ (ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.-4 ธ.ค. 2552) จำนวน 28,189 ราย พบผู้กระทำผิด 922 ราย เป็นรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง 744 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง, แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของตัวรถ และใช้รถไม่จดทะเบียนและไม่ชำระภาษี นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบรถแท็กซี่และรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2,632 ราย พบผู้กระทำผิด 178 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ รถตู้โดยสารเดินรถนอกเส้นทาง และรถแท็กซี่ไม่ตรวจรอบมิเตอร์ โดยผลการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 22,267 ราย ไม่พบผู้มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าอัตรา ที่กฎหมายกำหนดแม้แต่รายเดียว และได้จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจ” ขึ้น ณ สถานีขนส่งหมอชิต เอกมัย สายใต้ ระหว่างวันที่ 28-30 ธ.ค. 2552 และภายในบริเวณกรมการขนส่งทางบก ซึ่งบริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) ใช้เป็นชานชาลาจอดรถโดยสารชั่วคราว พร้อมทั้งเปิดสายรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

ปี 2553 จะเป็นปีแห่งความปลอดภัย หรือสถิติผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนนลดน้อยจะเป็นจริงได้ ก็ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการตาย ในทุกเทศกาล อย่าให้เทศกาลแห่งความสุข ต้องกลายเป็นเทศกาลแห่งความเศร้า เดินทางช่วงปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่า “สำนึกดี มีวินัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง”.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=354&contentID=39804
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com