ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:30:40 เปิดอ่าน 3350 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

กรมการขนส่งทางบก ผลิตนักขับรถมืออาชีพป้อนตลาดแรงงานแล้วกว่า 3,000 ราย

กรมการขนส่งทางบก  ผลิตนักขับรถมืออาชีพป้อนตลาดแรงงานแล้วกว่า 3,000 ราย
นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแก่ผู้ว่างงานทั่วประเทศตามโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิตนักขับรถมืออาชีพป้อนตลาดแรงงานแล้วกว่า 3,000 ราย ทั้งนี้เดือนมีนาคมนี้ มีผู้จบหลักสูตรเรียนขับรถบรรทุก หลักสูตรขับรถลากจูง และหลักสูตรขับรถขุด (รถแบคโฮ) เพิ่มอีกเกือบ 100 ราย โดยทั้ง 3 หลักสูตรยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีบริษัทเอกชนสนใจรับคัดเลือกเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขบ. ได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรตามโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพดังกล่าว ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอบรม อาคาร 8 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ “2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยได้เดินหน้าต่อยอดโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” จากปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เป็นนักขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งในปีนี้ได้ขยายหลักสูตรเพิ่มเติม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรถลากจูงใช้เวลาเรียนเพียง 15 วัน และหลักสูตรรถขุด (รถแบคโฮ) ใช้เวลาเรียนเพียง 22 วัน ทุกหลักสูตรเรียนฟรี พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปัจจุบันนักขับรถมืออาชีพยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและบริษัทเอกชนเป็นจำนวนมาก สำหรับเดือนมีนาคมนี้ในกรุงเทพมหานครมีผู้สำเร็จหลักสูตร 1 เดือน เรียนขับรถบรรทุก รถโดยสาร รุ่นที่ 3 จำนวน 29 ราย หลักสูตรขับรถลากจูง รุ่นที่ 3 จำนวน 30 ราย และหลักสูตรขับรถขุด (รถแบคโฮ) รุ่นที่ 1 จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 79 ราย ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตขับรถ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถได้ทันที


ทั้งนี้ ผู้ว่างงานที่สนใจเรียนขับรถบรรทุก รถโดยสาร ทั้งหลักสูตร 1 เดือน และหลักสูตร 2 เดือน หรือหลักสูตรเรียนขับรถลากจูง และขับรถขุด (รถแบคโฮ) และบริษัทที่ต้องการรับพนักงานขับรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 0 2271 8626

กระทรวงคมนาคม
29 มีนาคม 2553
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=22
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com