ข่าวสาร
เมื่อ อังคาร ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:17:48 เปิดอ่าน 3401 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็น "ไฟซีนอน" สว่างจ้าเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็น

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็น "ไฟซีนอน" ที่มีแสงสว่างจ้ามากเกินไป นอกจากมีความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุสูงแล้ว ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

หลอดไฟซีนอนแม้จะมีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพการส่องสว่างแต่การที่จะนำมา ใช้เป็นหลอดไฟหน้ารถได้อย่างปลอดภัยนั้น หลอดไฟจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องแนวจำกัดของแสงและรูปแบบการกระจายของแสงให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยายนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน ๒ ดวง ติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้ายซ้ายและขวา แห่งละ ๑ ดวง ติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจน และไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตาของผู้อื่น การดัดแปลงไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้ามากจนเกินไป เมื่อนำไป ใช้งานบนท้องถนนจะส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่สวนทางมาทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจ เกิดอุบัติเหตุได้ หากเจ้าของรถดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ จิตใจผู้อื่น อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

ภาพประกอบจาก http://www.partsprovider.net/
ข้อมูลโดย นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=24
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com