ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:04:22 เปิดอ่าน 3382 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

บวท. ร่วมกับ รฟท. นำร่องพัฒนาระบบความปลอดภัยทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

บวท. ร่วมกับ รฟท. นำร่องพัฒนาระบบความปลอดภัยทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พัฒนาระบบเครื่องกั้นอัตโนมัติเพื่อนำร่องการพัฒนาระบบความปลอดภัยของการเดินทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟโดยมีสถานีรถไฟหัวหิน และจุดหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานีต้นแบบ

    พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า จากแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้หน่วยงานในสังกัดทำงานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตน่านฟ้าไทยเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ได้รับความไว้วางใจให้นำแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมจราจรทางอากาศมาบูรณาการให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับกิจการรถไฟ โดยจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากระบบเครื่องกั้นถนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กว่าชุดละ 1 ล้านบาท

    โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ เป็นโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการเดินทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ โดยได้ดำเนินการทดสอบระบบ ระหว่างชุมพร - หัวหิน มีสถานีรถไฟหัวหิน และจุดหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานีต้นแบบ วิธีการทำงานของระบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ คือ ใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัดหรือ GPS พร้อมระบบส่งสัญญาณแบบ 2 ทิศทาง ผ่านทางระบบวิทยุสื่อสารข้อมูลระหว่างชุดควบคุมการสั่งการที่ติดตั้งในห้องพนักงานขับรถกับเครื่องควบคุมไม้กั้นถนน สัญญาณ GPS จะรายงานตำแหน่งของขบวนรถไฟ และส่งข้อมูลไปสั่งให้เครื่องควบคุมไม้กั้นถนนทำงาน ทั้งให้ผู้ใช้รถสามารถเห็นเวลาที่ขบวนรถไฟจะวิ่งผ่านจากระบบสัญญาณไฟและตัวเลขนับเวลาถอยหลัง สำหรับระบบติดตามขบวนรถไฟ ซึ่งติดตั้ง ณ ห้องนายสถานีและศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟเพื่อแสดงสถานะและพิกัดของขบวนรถไฟได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถบริหารจัดการขบวนรถไฟให้มีความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถไฟและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมที่กำหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข

กระทรวงคมนาคม
16 กรกฎาคม 2553
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=25
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com