ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:22:44 เปิดอ่าน 3329 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

นครยะลาเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่

นครยะลาเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่
     ที่อาคารสถานีขนส่งเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งเทศบาลนครยะลา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

     นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เนื่องจากเทศบาลนครยะลา ได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จากสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีช่องจอดรถ 16 ช่อง พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุก ๆ ด้าน และได้เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ประกอบการทุกบริษัท ประกอบด้วย คิวรถทัวร์ บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัทสยามเดินรถ จำกัด บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เที่ยงธรรมพูนผล คิวรถตู้ บริษัท วีระกร จำกัด บริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด บริษัท ศรีรุ่งโรจน์ขนส่ง จำกัด บริษัท ปัตตานีขนส่ง หจก. ยะลาสามัคคี นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารสองแถว จำนวน 4 คิว โดยเชื่อว่าการเปิดสถานีขนส่งในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และเป็นระเบียบ

     ด้าน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รอง ผวจ.ยะลา เปิดเผยว่า ภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่เทศบาลนครยะลา ตนเชื่อมั่นว่า ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกเทศมนตรีนครยะลา และศักยภาพของบุคลากรเทศบาลนครยะลา จะสามารถบริหารจัดการให้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ เป็นสถานีขนส่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และเจ้าของกิจการรถโดยสารประจำทาง ทุกบริษัทที่เข้ามาให้บริการประชาชนใน สถานีนี้ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายเป็นแน่แท้ และเป็นที่ทราบกันดีว่า สภาพปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครยะลาทุกวันนี้ มีสภาพรถติด เนื่องจาก ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น จอดรถซ้อนคัน จอดรถในที่ห้าม ทำให้พื้นที่ถนนเหลือน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหารถติดในถนนหลายสาย แต่เมื่อเทศบาลนครยะลา ได้จัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ขึ้น จึงมีความเชื่อมั่นว่า ปัญหาการจราจรคงจะลดน้อยลง.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=420&contentID=46541
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=4
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com