ข่าวสาร
เมื่อ ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 14:23:13 เปิดอ่าน 3329 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

ขนส่งประมูล ทะลุเป้า ซูเปอร์นัมเบอร์

ขนส่งประมูล ทะลุเป้า ซูเปอร์นัมเบอร์
     ที่กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวผลการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย Super Number ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่า ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประมูลเมื่อวันที่ 16 - 17 ม.ค. 2553 มียอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 26,018,054 บาท หมายเลขทะเบียนที่ประมูลในราคาสูงที่สุด คือ กย 9999 ประมูลได้ในราคา 1,110,000 บาท และหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ในราคาต่ำสุด คือ กย 6060 ประมูลได้ในราคา 31,000 บาท

     ส่วนผลการจัดประมูลทะเบียน รถเลขสวยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดประมูลพร้อมกัน 2 หมวด คือหมวด ฌส และ หมวด ฌห เมื่อวันที่ 9 – 10 ม.ค. 2553 มียอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 36,665 ,243 บาท หมายเลขทะเบียนที่ประมูลในราคาสูงที่สุดทั้งสองหมวดเป็นเลขโฟร์เก้า คือหมายเลข ฌส 9999 ประมูลได้ในราคา 800,000 บาท และ หมายเลข ฌห 9999 ประมูลได้ในราคา 749,999 บาท และหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ในราคาต่ำที่สุดของหมวด ฌส คือหมายเลข ฌส 7575 ประมูลได้ในราคา 15,000 บาท ส่วนหมายเลขทะเบียนที่ประมูลในราคาต่ำที่สุดของหมวด ฌห คือหมายเลข ฌห 7447 ประมูลได้ในราคา 14,500 บาท

     สำหรับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกอง ทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (หมวด กง) วันที่ 30 - 31 ม.ค. 53 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนที่กรุงเทพมหานคร จัดประมูลพร้อมกัน 2 หมวด ได้แก่ (ฌฬ ฌอ) ในวันที่ 6 -7 ก.พ. 2553 ที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร และที่จังหวัดกระบี่ (หมวด กง) ในวันที่ 13 -14 ก.พ. 2553 ที่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอดนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2271 8704 -7 หรือ Call Center 1584

     นายชัยรัตน์ กล่าวด้วยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยมจำนวนหมวดละ 301 เลขหมาย ออกประมูลเพื่อนำเงินรายได้เข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มาใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนโครงการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ อาทิ โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ ที่เปิดรับสมัครผู้ว่างงานที่สนใจเรียนขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถลากจูง และรถเครื่องมือกล ฟรี !! พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยง สามารถช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีอาชีพใหม่ที่มั่นคง และผลิตนักขับรถที่มี คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานแล้วหลายพันคน นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วย การจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ ผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จึงมีส่วนช่วยเหลือสังคม และช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

http://www.thairath.co.th/content/eco/62261
ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~transportation/print.php?type=news&id=6
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com