ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ : สำหรับกรณีคนตกน้ำ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ : สำหรับกรณีคนตกน้ำ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีคนตกน้ำ

ในขณะเรือกำลังเดินทางอยู่นั้นอาจมีอุบัติเหตุผู้โดยสารตกน้ำได้ จะเป็นเพราะความประมาท ความพลาดพลั้งหรือจากการที่เรือเสียการทรงตัว
กระทันหันได้ เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้


1. ผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์

1.1 รีบตะโกนให้นายท้ายเรือทราบทันที ให้บอกให้ชัดเจนว่าคนตกน้ำกราบซ้ายหรือกราบขวาเพื่อที่นายท้ายเรือจะได้หันเหเรือหลบไม่ให้
ใบจักรเรือทำอันตรายต่อคนตกน้ำ

1.2 โยนเครื่องช่วยชีวิต เช่น พวงชูชีพ หรือเสื้อชูชีพ ไปให้คนตกน้ำ หากหาเครื่องช่วยชีวิตไม่ได้ให้ตรวจดูสิ่งที่ลอยน้ำได้พอที่คนตกน้ำจะใช้
เกาะพยุงตัว เช่น ไม้กระดานท้องเรือ เบาะ หรือพนักรองนั่ง ถังน้ำมัน เท่าที่จะหยิบฉวยได้ในบริเวณนั้นโยนตามไปหลาย ๆ อัน เพื่อว่าคนตกน้ำ
พลาดจากอันหนึ่งจะได้คว้าอีกอันหนึ่ง

1.3 โทรติดต่อแจ้งศูนย์ประสานงาน และรับแจ้งเหตุ สายด่วนกรมเจ้าท่าหมายเลข 1199

2. ผู้ที่ตกน้ำ

2.1 ควบคุมสติให้มั่นคง เมื่อตกน้ำให้ว่ายน้ำและผละออกจากเรือโดยเร็ว อย่าพยายามว่ายกลับเพื่อคว้าจับกราบเรือขณะที่เรือกำลังแล่นเป็นอันขาด เพราะจะถูกน้ำดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ จะได้รับอันตรายจากใบจักรเรือ

2.2เมื่อเห็นว่าพ้นระยะอันตรายจากใบจักรเรือแล้วให้หยุดว่ายพยุงตัวลอยตามน้ำไว้อย่าพยายามว่ายตามหรือว่ายเข้าฝั่งเพราะอาจหมดแรง
จมน้ำเสียก่อน

2.3 ถอดรองเท้า เข็มขัด หรือสิ่งของติดตัวที่จะเป็นเครื่องถ่วงทิ้งให้หมด

2.4 คอยคว้าจับสิ่งลอยน้ำที่มีผู้โยนให้จากเรือ เพื่อใช้เป็นเครื่องพยุงตัวหากคว้าจับไม่ได้หรือไม่มีผู้โยนสิ่งใดมาให้ ให้ถอดเสื้อหรือกางเกง
ออกทำโป่งลอยน้ำพยุงตัวไว้ชั่วคราว

2.5 ปล่อยตัวลอยตามน้ำรอจนกว่าเรือจะวกกลับมาช่วยเหลือหรือจนกว่ากระแสน้ำพัด เข้าใกล้ฝั่ง ที่ตื้นหรือที่มั่นคงซึ่งพออาศัยยึดเหนี่ยวได้ จึงค่อยว่ายน้ำไปยังที่หมายนั้นรอการช่วยเหลือต่อไป


ข้อมูลจาก : กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
15 ม.ค. 2553 : 15:49

ผู้เข้าชม : 5142 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.076 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com