ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

รู้จักกับเรือหลวงจักรีนฤเบศ

รู้จักกับเรือหลวงจักรีนฤเบศ

ภาพประกอบจาก http://www.navy.mi.th/cvh911/past.html

     เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวในขณะนี้ ของราชนาวีไทยและอาเซียน ประจำการในส่วนกำลังรบของกองทัพเรือ เป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปน ขึ้นระวางประจำการเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 ได้ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการ และช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมตามวันและเวลาที่กำหนดด้วย

ข้อมูลจาก Wikipedia

บรรยายสรุปเกี่ยวกับ เรือหลวงจักรีนฤเบศร สำหรับผู้เยี่ยมชมเรือทั่วไป จาก http://www.youtube.com/watch?v=P7YimN8cpVw
ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ จาก http://www.navy.mi.th/cvh911/

ประวัติและความเป็นมา
ร.ล.จักรีนฤเบศร กับการช่วยเหลือประชาชน

แนะนำโรงพยาบาลเรือหลวงจักรีนฤเบศร
เรือหลวงกับบทบาทการเป็นเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
การเยี่ยมชมเรือ


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 มิ.ย. 2553 : 11:35

ผู้เข้าชม : 5308 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.086 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com