ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ : สำหรับนายเรือและผู้ควบคุมเรือ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ : สำหรับนายเรือและผู้ควบคุมเรือ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับนายเรือและผู้ควบคุมเรือ

1. ก่อนออกเดินทาง

1.1 ถ้าเป็นการเดินทางทางทะเล ต้องรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันเป็นประจำ หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดการเดินทางเสีย

1.2 ศึกษาสภาพกระแสน้ำ สภาพท้องน้ำทั้งใต้น้ำและบนน้ำ ตามตำบลต่าง ๆ ตลอดระยะทางที่เรือต้องผ่านไป เพื่อจะได้ระมัดระวังในการบังคับ
เรือให้ปลอดภัย

1.3 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรือให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1.4 ผูกมัดสิ่งของต่าง ๆ ให้แน่นหนาไม่สามารถขยับได้โดยง่าย

1.5 ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การช่วยชีวิต การดับไฟ ฯลฯ เมื่อเรือจอดรับการส่งกำลังบำรุง

2. การนำเรือเข้า-ออก

2.1 การนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือต้องคอยจนกว่าการเดินเรือว่าง และระมัดระวังมิให้กีดขวางทางเรือเดินที่เดินขึ้น-ล่อง

2.2 การนำเรือออก หากมีสิ่งอื่นบังสายตาต้องแสดงสัญญาณเสียงทุกครั้ง

3. ในขณะเดินทาง

3.1 เมื่อแล่นเรือใกล้บริเวณทางโค้ง ทางแยก ต้องลดความเร็วลง ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษและแสดงสัญญาณเสียงทุกครั้ง และแล่นเรือชิดทางขวาของร่องน้ำทางเรือเดิน

3.2 ในขณะเรือเดินระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น และในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกในทัศนวิสัยจำกัด เรือทุกลำต้องเปิด
ใช้โคมไฟเรือเดินตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องโคมไฟตามกฎหมาย หรือทำให
้ลักษณะชัดเจนของโคมไฟผิดเพี้ยนไป

3.3 การแล่นสวนกันในที่แคบควรให้เรือที่แล่นตามน้ำแล่นผ่านไปก่อนเรือที่แล่นทวนน้ำจึงผ่านไปภายหลัง

3.4 ขณะเดินเรือหากสงสัยว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกัน ให้เรือทั้งสองฝ่ายลดความเร็วและเปลี่ยนทิศทางเดินเรือให้มากพอที่จะไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกัน

3.5 เรือที่แล่นตัดแม่น้ำลำคลอง ต้องไม่แล่นตัดหน้าเรือที่กำลังเดินขึ้นล่องตามปกติ

3.6 เรือที่แล่นสวนกันในระยะใกล้ ต้องลดความเร็วลงไม่ให้คลื่นจากเรือไปรบกวนการเดินเรือของกันและกัน

3.7 อย่าแล่นเบียดแซงกันในระยะใกล้กับเรืออื่น

3.8 ห้ามแล่นเรือแข่งกันในขณะที่มีผู้โดยสารอยู่ในเรือ

3.9 ผู้ควบคุมเรือต้องทราบที่อันตรายใต้น้ำในแม่น้ำลำคลองที่ตนใช้อยู่และต้องระมัดระวังในการเดินเรือผ่านที่อันตราย

3.10 ความเร็วในการเดินเรือต้องไม่เร็วจนก่อให้เกิดคลื่นรบกวนเรือที่จอดเทียบท่าเรือหรือบ้านพักอาศัยที่อยู่ริมน้ำลำคลอง ตลอดจนเรือที่
กำลังเดินด้วยกัน

3.11 ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเรือ หากรั่วต้องรีบแก้ไขทันที

3.12 สำหรับเรือที่เดินทะเลต้องตรวจสอบตำบลที่เรือตลอดเวลาและหากเรือเข้าในเขต ที่ตื้นหรือที่อันตรายจะต้องทำการตรวจสอบตำบลที่เรือทุก ๆ 3 นาที

3.13 ห้ามใช้หางเสือมากในการเลี้ยวหัน หรือขณะเรือที่มีความเร็วสูง

3.14 ต้องบันทึกจำนวนผู้โดยสารในเรือไว้ด้วยทุกครั้ง

3.15 ต้องควบคุมเรือโดยระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถเพื่อมิให้เรือโดนกันขึ้น

3.16 รับฟังข่าวสารทางอากาศ และพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุอยู่เสมอ เมื่อประสบกับพายุควรหาทางหลบหลีกและหาที่จอดกำบัง

3.17 ควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่เรือผ่านเขตอันตรายต่าง ๆ

3.18 ในกรณีที่ได้รับแจ้งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรืออื่นที่ประสบอุบัติเหตุ ให้รีบนำเรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยทันที และส่งสัญญาณ
แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสถานีบกและเรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วย

4. การปฏิบัติของนายเรือผู้ควบคุมเรือเมื่อผู้โดยสารตกน้ำหรือเรือเกิดอุบัติเหตุดังนี้

4.1 นายเรือผู้ควบคุมเรือเมื่อรู้หรือได้รับแจ้งว่ามีคนตกน้ำให้หยุดเครื่องทันที

4.2 เมื่อรู้แน่ว่าคนตกน้ำกราบไหน ให้หันเรือไปทางกราบนั้น เพื่อให้ท้ายเรือเหห่างจากคนตกน้ำ เพื่อป้องกันใบจักรทำอันตรายคนตกน้ำ

4.3 เมื่อเห็นคนตกน้ำผ่านพ้นท้ายเรือไปแล้ว จึงเดินเครื่องนำเรือกลับมาในเส้นทางเรือเดินเดิม

4.4 ห้ามใช้เครื่องจักรถอยหลังในขณะที่มองไม่เห็นตัวหรือไม่แน่ใจในตำแหน่งที่ของคนตกน้ำเป็นอันขาด

4.5 เมื่อนำเรือเข้าใกล้คนตกน้ำแล้ว ให้โยนเชือกให้คนตกน้ำยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นมาบนเรือหรือโยนพวงชูชีพให้

4.6 หากคนตกน้ำอ่อนแรงลง ให้ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นและแข็งแรงโดดน้ำลงไปช่วยเมื่อเรือเข้าใกล้คนตกน้ำ

4.7 การช่วยเหลือคนตกน้ำต้องให้คนตกน้ำอยู่ในลักษณะหงายหน้าขึ้นแล้วดึงคอเสื้อพยุงคนตกน้ำเข้าหาเรือ หากไม่มีที่ดึงให้กอดหน้าอก คนตกน้ำแล้วพยุงคนตกน้ำให้เข้าหาเรือ ห้ามช่วยเหลือคนตกน้ำโดยวิธีให้คนตกน้ำกอดคอเกาะหลังผู้ช่วยเหลือเพราะเมื่อ คนตกน้ำกอดรัดจะทำให้ทั้ง 2 คนจมน้ำได้

4.8 เมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาได้แล้ว ให้ทำการปฐมพยาบาลคนตกน้ำเท่าที่สามารถจะกระทำได้และถ้าคนตกน้ำมีอาการหนัก รีบนำส่งแพทย์ที่ใกล้ที่สุดทันที

5. การปฏิบัติของนายเรือ ผู้ควบคุมเรือเมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุ

5.1 แจ้งให้ผู้โดยสารทราบการเกิดอุบัติเหตุ

5.2 แจ้งวิธีการช่วยตนเองให้กับผู้โดยสาร

5.3 พยายามช่วยเหลือผู้โดยสารให้ปลอดภัยก่อน

5.4 พยายามค้นหาเครื่องช่วยชีวิตให้กับผู้โดยสารให้มากที่สุด

5.5 หากเรือเกิดจมหรือพลิกคว่ำให้ค้นหาช่วยผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นก่อนคนอื่น

5.6 ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ไปยังสถานีบกและเรือที่อยู่ใกล้เคียง


ข้อมูลจาก : กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
15 ม.ค. 2553 : 15:49

ผู้เข้าชม : 5381 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.033 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com