ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

"สุวรรณภูมิ" ได้เป็นสนามบินดีเด่นอันดับ 6 ของโลกปี 2552

นายนิรันดร์ ธีรนาทสินผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 มีนาคมว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สภาท่าอากาศยานสากล (Airport CouncilInternational หรือ ACI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่น ของโลกประจำปี2552 ว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ของไทยได้รับรางวัลอันดับที่6 ในประเภทท่าอากาศยานที่รองรับผู้โดยสารได้ระหว่าง 25-40 ล้านคนต่อปี
ซึ่งมีท่าอากาศยาน เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด18 แห่ง

นายนิรันดร์ เปิดเผยต่อไปว่าสำหรับรางวัลท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นของโลก หรือ Best Airport Worldwide ประจำปี 2552 ซึ่งทาง ACIไ ด้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆทั่วโลก จำนวน 280,000 คน ปรากฎว่า ทสภ. ได้อันดับที่ 24จากท่าอากาศยานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 140แห่งซึ่งอันดับดังกล่าวดีขึ้นจากปีที่แล้ว (2551) ที่ ทสภ.ได้อันดับที่ 28 และอันดับที่ 41 ในปี 2550 โดยท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นอันดับ 1-3 ยังคงเป็นท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดคือ อันดับที่ 1 ท่าอากาศยานอินชอน (ประเทศเกาหลี) อันดับที่ 2 ท่าอากาศยานชางงี (ประเทศสิงคโปร์)และอันดับที่ 3 ท่าอากาศยานฮ่องกง ซึ่งเหมือนกับปีที่ผ่านมานายนิรันดร์ กล่าวว่า การที่ ทสภ. ได้อันดับดีขึ้นทุกปีเพราะทุกส่วนงานทั้งพนักงานของ ทสภ. สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานราชการต่างๆที่ปฏิบัติงานในสนามบิน ต่างร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่วางไว้คือ ทสภ.ต้องการเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นอันดับ

1ใน 10 ของโลก ดังนั้น ในปีนี้จึงได้มีการร่วมกันทำแผน เพื่อพัฒนาการให้บริการในด้านที่เป็นหัวข้อ ที่ใช้เป็นตัว

ชี้วัดโดยให้ผู้โดยสารให้คะแนนในทุกด้าน


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 มิ.ย. 2553 : 14:23

โดย :

ผู้เข้าชม : 3335 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.128 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com