ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชน

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชน

    นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สาเหตุของอุบัติภัยบนท้องถนนกว่าร้อยละ 80 เกิดจากตัวคน ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้จัดอบรมปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน และเยาวชนมาโดยตลอด สำหรับปี 2553 กระทรวงคมนาคมกำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการสร้างเครือข่ายความปลอดภัย โดยกำหนดจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยในการขนส่งแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 คน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำความรู้ไปเผยแพร่รณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้กำหนดอบรมผู้สอนและผู้นำชุมชนในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2553 ส่วนผู้สอนและผู้นำชุมชนในเขตภาคกลางและภาคใต้ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2553
    

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอนและแกนนำชุมชนที่เข้ารับการอบรมทั่วประเทศจะประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานขนส่ง สำนักงานสาธารณสุข กองบังคับการตำรวจภูธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 75 จังหวัด โดยอบรมในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การขับรถยนต์อย่างปลอดภัย การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การเดินถนนและการโดยสารรถอย่างปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้สอนและแกนนำชุมชนที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งการอบรมให้ความรู้ด้านการขนส่งที่ปลอดภัย แก่ผู้สอนและแกนนำชุมชนครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยโดยภาคส่วนประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมปีแห่งความปลอดภัยเพื่อให้คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข และร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนต่อไป


ที่มา : กระทรวงคมนาคม


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 มิ.ย. 2553 : 14:25

โดย :

ผู้เข้าชม : 3253 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.323 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com