ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็น "ไฟซีนอน" สว่างจ้าเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็น


กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถเป็น "ไฟซีนอน" ที่มีแสงสว่างจ้ามากเกินไป นอกจากมีความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุสูงแล้ว ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

หลอดไฟซีนอนแม้จะมีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพการส่องสว่างแต่การที่จะนำมา ใช้เป็นหลอดไฟหน้ารถได้อย่างปลอดภัยนั้น หลอดไฟจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องแนวจำกัดของแสงและรูปแบบการกระจายของแสงให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยายนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน ๒ ดวง ติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้ายซ้ายและขวา แห่งละ ๑ ดวง ติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจน และไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตาของผู้อื่น การดัดแปลงไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้ามากจนเกินไป เมื่อนำไป ใช้งานบนท้องถนนจะส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่สวนทางมาทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจ เกิดอุบัติเหตุได้ หากเจ้าของรถดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป จนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ จิตใจผู้อื่น อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

ภาพประกอบจาก http://www.partsprovider.net/


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
20 ก.ค. 2553 : 15:17

โดย : นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

ผู้เข้าชม : 3421 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.161 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com