ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

บวท. ร่วมกับ รฟท. นำร่องพัฒนาระบบความปลอดภัยทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

บวท. ร่วมกับ รฟท. นำร่องพัฒนาระบบความปลอดภัยทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พัฒนาระบบเครื่องกั้นอัตโนมัติเพื่อนำร่องการพัฒนาระบบความปลอดภัยของการเดินทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟโดยมีสถานีรถไฟหัวหิน และจุดหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานีต้นแบบ

    พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า จากแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้หน่วยงานในสังกัดทำงานแบบบูรณาการ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตน่านฟ้าไทยเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ได้รับความไว้วางใจให้นำแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมจราจรทางอากาศมาบูรณาการให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับกิจการรถไฟ โดยจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากระบบเครื่องกั้นถนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กว่าชุดละ 1 ล้านบาท

    โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ เป็นโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการเดินทางผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ โดยได้ดำเนินการทดสอบระบบ ระหว่างชุมพร - หัวหิน มีสถานีรถไฟหัวหิน และจุดหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานีต้นแบบ วิธีการทำงานของระบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ คือ ใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัดหรือ GPS พร้อมระบบส่งสัญญาณแบบ 2 ทิศทาง ผ่านทางระบบวิทยุสื่อสารข้อมูลระหว่างชุดควบคุมการสั่งการที่ติดตั้งในห้องพนักงานขับรถกับเครื่องควบคุมไม้กั้นถนน สัญญาณ GPS จะรายงานตำแหน่งของขบวนรถไฟ และส่งข้อมูลไปสั่งให้เครื่องควบคุมไม้กั้นถนนทำงาน ทั้งให้ผู้ใช้รถสามารถเห็นเวลาที่ขบวนรถไฟจะวิ่งผ่านจากระบบสัญญาณไฟและตัวเลขนับเวลาถอยหลัง สำหรับระบบติดตามขบวนรถไฟ ซึ่งติดตั้ง ณ ห้องนายสถานีและศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟเพื่อแสดงสถานะและพิกัดของขบวนรถไฟได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถบริหารจัดการขบวนรถไฟให้มีความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถไฟและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมที่กำหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งความปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข

กระทรวงคมนาคม
16 กรกฎาคม 2553ไฟล์ประกอบ :
news_news25.pdf

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
23 ก.ค. 2553 : 15:04

โดย :

ผู้เข้าชม : 3286 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.302 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com