ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

บวท.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอุตุนิยมวิทยาการบิน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

บวท.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอุตุนิยมวิทยาการบิน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional OPMET Data Banks (RODB) Coordination Meeting ครั้งที่ 4 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 11–12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

    พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า บวท.ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ กระจายและถ่ายทอดข่าวทางอากาศการบินให้กับ ศูนย์ข้อมูลข่าวทางอากาศของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในนาม Bangkok OPMET Data Banks มีหน้าที่เสมือนเป็นธนาคารข้อมูล เกี่ยวกับข่าวทางอากาศที่มีความสำคัญ และจำเป็นต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่สายการบิน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ ของ บวท. เป็น 1 ใน 5 ของศูนย์ข้อมูลข่าวอากาศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และถือได้ว่ามีภารกิจรับผิดชอบมากที่สุดในภูมิภาค บวท. จึงได้รับเกียรติและความไว้วางใจ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้
  บวท. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมอุตุนิยมวิทยา องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากศูนย์ข้อมูลข่าวอากาศ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (RODB) ในภูมิภาค ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิจิ และไทย ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาแนวทางที่เหมาะสม ในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับกิจการการบิน อีกทั้ง เพื่อผลักดันและสร้างความร่วมมือให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางอากาศต่อไป
    
โดยผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวอากาศการบิน โดยเฉพาะปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหา Global Warming สภาพอากาศมีความแปรปรวนในทุกภูมิภาคของโลก ดังนั้น ข้อมูลข่าวอากาศ
ที่แม่นยำและรวดเร็ว จึงมีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจของนักบิน ระหว่างปฏิบัติการบินในอากาศ ส่งผลให้การดำเนินการดังกล่าว มีประโยชน์ต่ออากาศยานและผู้โดยสาร ทำให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่“Seamless Asian Sky” หรือน่านฟ้าไร้ตะเข็บรอยต่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปในอนาคต
    

11 กุมภาพันธ์ 2553


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 มิ.ย. 2553 : 14:23

โดย :

ผู้เข้าชม : 3248 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.253 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com