ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทยผิดกฎหมาย มีความผิดอาญาโทษถึงจำคุก

ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทยผิดกฎหมาย มีความผิดอาญาโทษถึงจำคุก

นายรณยุทธ ตั้งรวมทรัพย์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถบางรายนำแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่มีหมวดอักษรและชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เช่น HA-753 THAILAND หรือ 3K-201 THAILAND ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้ สำหรับติดรถที่ขออนุญาตนำไปใช้ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และกวางสี) เป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยเมื่อนำรถกลับเข้ามาใช้ในประเทศไทย เจ้าของรถจะต้องถอดแผ่นป้ายดังกล่าวออก แล้วนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาไทยมาติดแทนให้เรียบร้อย หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้ เฉพาะภายนอกราชอาณาจักรไทย ในประเทศที่มีสนธิสัญญาระหว่างกันเท่านั้น การนำแผ่นป้ายดังกล่าวมาติดรถ ที่ใช้งานในประเทศไทย จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับโทษของรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้มงวดกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทย อาจทำให้ผู้ใช้รถอื่นเกิดความสับสน และยากต่อการตรวจสอบข้อมูล เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอาชญากรรม

นอกจากนี้ ขอฝากเตือนไปยังเจ้าของรถที่สั่งทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ จากร้านรับทำแผ่นป้ายหรือที่โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต แล้วนำมาติดกับรถว่า การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้ว ยังอาจมีความผิดอาญาฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก หากแผ่นป้ายชำรุดหรือสูญหาย ขอให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้อง โดยนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8715 หรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ข่าวจาก กระทรวงคมนาคม


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
4 มิ.ย. 2553 : 14:23

โดย :

ผู้เข้าชม : 3250 ครั้ง

Bookmark and Share
 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.356 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com