กฎหมายน่ารู้

กฎหมายของกระทรวงคมนาคม
กฎหมายด้านการขนส่งทางบก
กฎหมายด้านการขนส่งทางราง
กฎหมายด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ร่างพระราชบัฐฐัติ ร่างกฎกระทรวง
กรมทางหลวงชนบท กฎหมายและข้อบังคับ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติทางหลวง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎหมายจากกรมเจ้าท่า พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย กฎหมายข้อบังคับใช้ โดยกรมขนส่งทางอากาศ
ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.000 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com