หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Chiangmaitransit.com
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.000 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com