กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     หน้าแรก


วันนี้อากาศดีหรือไม่ ?

ภาพดอยสุเทพ ถ่ายจากแยกไฟแดงกาดต้นพยอมปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2552
สถานีตรวจวัด
ปริมาณฝุ่น (PM-10)

ศูนย์ราชการรวมฯ อ.แม่ริม                                            32.0
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง                                          36.5
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน ์                                          -

ค่ามาตรฐาน
120.0

- 65 ไมโครกรัม/ลบ.ม.   =  มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. =  เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
- หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)ข่าวประชาสัมพันธ์

       18 - 20 สิงหาคมนี้ เชิญเยี่ยมชม นิทรรศการโลกร้อน

          และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ที่งาน
                          " สัปดาห์วิทยาศาสตร์
"
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
         รับบริจาคถุงนม ถุงผงซักฟอก ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน          
         ถุงขนมกรุบกรอบ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน          
         ติดต่อบริจาคได้ที่ โทร. 053-94-2566

 

 

แจ้งเหตุมลพิษทางอากาศ   053 - 409-345,
053 - 275-265    หรือ สายด่วน 191
แจ้งเหตุเผาในเทศบาลนครเชียงใหม่
053 - 234-444

แจ้งเหตุไฟป่า   053 - 818-207
หรือ สายด่วน 1362

     เกี่ยวกับกลุ่ม
     ผลงานกลุ่ม
     งานวิจัยที่ดำเนินอยู่
     สื่อรณรงค
     ติดต่อเรา
มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง

กรมควบคุมมลพิษ

ศูนย์ประสานงานและเตือนภัย
คุณภาพอากาศ ภาคเหนือ
สถาบันวิจัยสังคม มช.

Atmospheric Physics
Research Units
Chiang Mai Univesity

Thailand Energy and Environment network,CMU

New

dowload now!!!


 

 
                            
                  
Download PDF file
มลพิษทางอากาศ & การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิกฤตเร่งด่วนของเชียงใหม่


Download PDF file
ผังเมืองเชียงใหม่เปิงใจ๋ละยัง


 
Download PowerPoint
มุมมองใหม่ในการลดมลพิษทางอากาศ

NEW

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ
              เชียงใหม่: โครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้
              เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาโดยประชาชนมีส่วนร่วม
              สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              2551, 237 หน้า   ราคา 200 บาท
    สถานที่จำหน่าย


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง หัวหน้าโครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 และคณะ
เข้าพบ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแนะนำโครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
ภาพประกอบ 1 2

แผ่นพับ
ปกป้องคนที่คุณรัก และตัวคุณเองจากควันพิษ


แผ่นพับแป๋งขี้เหยื้อฯ ปีที่ 2