กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     หน้าแรก

         ติดต่อเรา

 

     เกี่ยวกับกลุ่ม
     ผลงานกลุ่ม
     งานวิจัยที่ดำเนินอยู่
     สื่อรณรงค
     ติดต่อเรา
 

แผนที่ สถาบันวิจัยสังคม

กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  053-94-2564,  053-94-2566    โทรสาร 053-94-2577
Email: gloom_muang@yahoo.com