ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น จำนวน 321 รายการ

/
/
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น จำนวน 321 รายการ

แชร์หน้าเว็บนี้

ประกาศสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น จำนวน 321 รายการ

– กำหนดการขายวัสดุ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
– กำหนดดูพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 7-17 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์เอกสารดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564