เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

/
/
เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

แชร์หน้าเว็บนี้

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
.
ดร.ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร นักวิจัยสังกัด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
.
เพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานโครงการวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือ
.
ณ ห้องประชุมโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร