ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ “ลัวะ ผู้คน บรรพชนแห่งล้านนา”

/
/
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ “ลัวะ ผู้คน บรรพชนแห่งล้านนา”

แชร์หน้าเว็บนี้

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ

“ลัวะ ผู้คน บรรพชนแห่งล้านนา”

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือรับชมออนไลน์ ผ่าน facebook page

“สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

https://cmu-th.zoom.us/j/2681021139

หรือทาง ZOOM Meeting ID: 268 102 1139

พร้อมขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ลัวะได้ตลอดทั้งวัน

ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์