ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) คืออะไร

/
/
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) คืออะไร

แชร์หน้าเว็บนี้

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) คืออะไร

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

หรือ “data.go.th” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

data.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย

“data.go.th” ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลดังนี้

สมัครเป็นผู้ใช้งานข้อมูล API กับ “data.go.th”

ผู้ขอใช้บริการข้อมูลสามารถใช้บริการโดยการเชื่อมต่อมายังเว็บ api.data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการ ในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี หรือเว็บเอพีไอ ประเภท RESTful และกำหนดโพรโทคอลการ เชื่อมต่อเอพีไอในรูปแบบ REST โดยผู้ขอใช้บริการข้อมูลจำเป็นต้องดำเนินการเขียนคำสั่งการเชื่อม ต่อที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับการเชื่อมต่อในรูปแบบที่กำหนด