นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงานกับสถาบันวิจัยสังคม

  • ไขว่คว้าหาโอกาสและค้นหาตัวเอง เรียนรู้สายงานต่างๆ ค้นหาตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ 

  • เรียนรู้รูปแบบการทำงานในชีวิตจริง เรียนรู้การทำงานในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

  • พัฒนาทักษะความสามารถ ฝึกฝนตัวเอง มีส่วนร่วมกับองค์กรในบทบาทต่างๆที่ไม่ใช่ชงกาแฟ หรือถ่ายเอกสาร

  • สร้างคอนเนกชั่น รู้จักผู้คนใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก นำพาเราไปสู่เส้นทางที่สดใสในอนาคต

รอบการรับฝึกงานกับสถาบันวิจัยสังคม

ยังไม่มีรอบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ขั้นตอนการขอรับฝึกงาน

รวมภาพการฝึกงานของนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาฝึกงาน